Noves cobertures i serveis de Salut

- Us informem de les noves cobertures per als assegurats de Salut Plus:

 • • ECOBRONCOSCÒPIA (EBUS): Tècnica mínimament invasiva per a la diagnosi del càncer de pulmó, així com la seva estadificació.
 • ECOCARDIOGRAFIA D’ESFORÇ: Prova diagnòstica per a cardiopaties isquèmiques.
 • LÀSER HOLMIUM: Tractament quirúrgic per hiperplàsties benignes de pròstata.
 • PSICOLOGIA ONCOLÒGICA: Per a pacients diagnosticats de càncer.
 • REHABILITACIÓ RESPIRATÒRIA: Per a pacients oncològics o amb malalties pulmonars obstructives cròniques (EPOC).
 • TITULACIÓ DE CPAP: Estudi complementari de la polisomnografia, per a determinar la pressió en síndromes d’apneas-hipoapneas del son (SAHS).
Consulta aquestes i altres modificacions que puguin haver en les condicions de la teva assegurança Salut Plus


- Noves Cobertures per als assegurats de Salut Òptim i Salut Opció
 • ECOCARDIOGRAFIA D’ESFORÇ: Prova diagnòstica per a cardiopaties isquèmiques.
 • LÀSER HOLMIUM: Tractament quirúrgic per hiperplàsties benignes de pròstata.
 • PSICOLOGIA ONCOLÒGICA: Per a pacients diagnosticats de càncer.
 • REHABILITACIÓ RESPIRATÒRIA: Per a pacients oncològics o amb malalties pulmonars obstructives cròniques (EPOC).
 • TITULACIÓ DE CPAP: Estudi complementari de la polisomnografia, per a determinar la pressió en síndromes d’apneas-hipoapneas del son (SAHS).
Consulta aquestes i altres modificacions que puguin haver en les condicions de la teva assegurança Salut Òptim
Consulta aquestes i altres modificacions que puguin haver en les condicions de la teva assegurança Salut Opció


- Noves Cobertures per als assegurats de Salut Metges:
 • • REHABILITACIÓ RESPIRATÒRIA: Per a pacients oncològics o amb malalties pulmonars obstructives cròniques (EPOC).
Consulta aquestes i altres modificacions que puguin haver en les condicions de la teva assegurança Salut Metges


- Noves Cobertures per als assegurats de Salut Clínica:
 • • LÀSER HOLMIUM: Tractament quirúrgic per hiperplàsties benignes de pròstata.
Consulta aquestes i altres modificacions que puguin haver en les condicions de la teva assegurança Salut Clínica


Per a tots els assegurats de salut, us recordem el nou servei d'Atenció Urgent:
Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa a la plaça del Dr. Robert,5. De dilluns a divendres de 9 a 21,30 hores. Atenció urgent de grau lleu i atenció urgent pediàtrica (a partir de 3 anys).
Més informació servei d'Atenció Urgent