Com a professional autònom que has assumit la responsabilitat d’obtenir els ingressos necessaris per a tu i la teva família, necessites tenir la seguretat que cap entrebanc posi en dificultats el benestar dels teus. No deixis que una aturada de la teva activitat laboral repercuteixi directament en la qualitat de vida de la teva família.

 • Realització de proves especials (eliminant llistes d'espera)

 • Fons social reemborsament de quotes

 • Desgravació fiscal

Cobertures incloses a l'assegurança de Baixa laboral

 • Baixa Laboral

  Pagament del subsidi diari, mentre estiguis de baixa afectat per una malaltia i/o accident. Establim un màxim de 425 dies per baixa, important avantatge front altres assegurances de la competència que es limiten a 365 dies.

 • Baixa Laboral per part

  Pagament del subsidi durant un període de 30 dies.

 • Hospitalització

  Pagament de l’import diari contractat, si durant el mateix període de baixa, es requereix l’internament en una clínica o hospital

 • Proves diagnòstiques especials

  Ràpid accés a la realització de proves especials, eliminant així les llistes d'espera

Serveis inclosos a l'assegurança de Baixa laboral

 • Serveis de benestar i salut (Avantsalud)

  Serveis gratuïts i franquiciats per tenir cura de la teva salut

 • Fons Social Reemborsament de Quotes

  En cas de desocupació o incapacitat temporal del soci mutualista, ens fem càrrec de les quotes de les seves assegurances fins a 1.000 euros

Documentació Baixa laboral