Requisits

  • Edat de contractació entre 14 i 64 anys. Per la prestació de mort per infart, l’edat màxima serà 59 anys.
  • Requereix consulta prèvia, de 61 i 65 anys, si el capital és superior a 200.000 euros
  • Rebut mínim: la quota mínima anual és de 50 euros. Es podrà fraccionar el pagament si l’import de la quota resultant és superior a 25 euros.

Descomptes per número d'assegurats:

Per 2 assegurats = 5%, per 3 assegurats = 7,5% i per 4 assegurats = 10%

Resum d'exclusions:

  • Malalties, cròniques o no, lesions o defectes, i les seves seqüeles i complicacions, d'origen anterior a la data d'efecte del document d’associació
  • Malalties, accidents i processos patològics originats o atribuïbles a l'ús d'estupefaents o altres tòxics, derivats d’alcoholisme, actes d'imprudència temerària o motivats per una baralla o intent de suïcidi
  • Les alteracions en l’estat de salut a conseqüència de guerres civils o internacionals, fets declarats oficialment com catastròfics o calamitat nacional, així com les conseqüències derivades de l’energia atòmica nuclear, excepte que s’ocasioni com a conseqüència d’un tractament mèdic basat en aquesta font d’energia.
  • Per a la prestació de mort: el suicidi el primer any de vigència de la pòlissa
  • Per a la prestació d’incapacitat permanent i absoluta: Malalties de tipus psicològic o psiquiàtric. Malalties causades o atribuïbles al virus d'immunodeficiència humana (VIH). La causada voluntàriament per l’assegurat.