Introducció

La consolidació del Grup Mútua de Terrassa arriba a l'any 1972 amb la construcció del gran Hospital de la Mútua.
Amb el pas del temps, l'Entitat ha anat adaptant-se a les necessitats de la comunitat i diversificant la seva oferta.
Mútua de Terrassa actua en l'àmbit geogràfic de Catalunya, i en algunes activitats a tot el territori de l'Estat espanyol. Actualment, el Grup Mútua de Terrassa ocupa a gairebé 3.000 professionals.

La Terrassa de començament de segle XX tenia uns 15.000 habitants, majoritàriament dedicats a la indústria tèxtil.
Eren més de 100 empreses que feien crèixer una indústria amb molta tradició a la ciutat. Aquest final de segle registra també una preocupació sanitària creixent.
Es així com el 3 d'abril del 1900, una dotzena de socis de l'Institut Industrial, sol·liciten celebrar una Junta General per crear una societat d'assegurances per als accidents de treball.

L'Asseguradora MútuaTerrassa ha experimentat un important creixement en els darrers anys. La reestructuració del personal directiu ha suposat la creació d'un pla estratègic orientat a tres objectius:

  • Desenvolupament de nous productes
  • Orientació al client i al canal de distribució
  • Creixement de la facturació i dels beneficis.