La consolidació del Grup Mútua de Terrassa arriba a l'any 1975 amb la construcció de l'Hospital.
Amb el pas del temps, l'Entitat ha anat adaptant-se a les necessitats de la comunitat i diversificant la seva oferta.
MútuaTerrassa actua en l'àmbit geogràfic de Catalunya, i en l'actualitat ocupa a 4.000 professionals.

La Terrassa de començament de segle XX tenia uns 15.000 habitants, majoritàriament dedicats a la indústria tèxtil.
Eren més de 100 empreses que feien crèixer una indústria amb molta tradició a la ciutat. Aquest final de segle registra també una preocupació sanitària creixent.
És així com, el 3 d'abril del 1900, una dotzena de socis de l'Institut Industrial, sol·liciten celebrar una Junta General per crear una societat d'assegurances per als accidents de treball.

L'Asseguradora MútuaTerrassa ha experimentat un important creixement en els darrers anys. La reestructuració del personal directiu ha suposat la creació d'un pla estratègic orientat a tres objectius:

  • Desenvolupament de nous productes
  • Orientació al client i al canal de distribució
  • Creixement de la facturació i dels beneficis.