L’assegurança Col·lectius convenis és obligatòria i específica per a cada conveni. Té com objectiu protegir l’equip humà de la teva empresa i alhora evitar als teus empleats les preocupacions per al futur de les seves famílies, en els incidents derivats de la vida professional.
Cada any actualitzem els capitals coberts de cada conveni, segons les dades publicades oficialment.
El càlcul de preu on-line contempla una base de dades amb els capitals de mort i incapacitat descrits en els convenis col·lectius sectorials i actualitzats anualment.

 • Cobertures Plus

 • Serveis addicionals

 • Atenció telefònica 24 h

Cobertures incloses a l'assegurança Col·lectius convenis

 • Mort per accident

 • Invalidesa permanent parcial

 • Invalidesa permanent total

 • Invalidesa permanent absoluta

 • Gran invalidesa

 • Cobertures Plus

  Mort per infart de miocardi originat en l’àmbit laboral.

 • Cobertures Addicionals

  • Cancel·lació de bestretes: cobertura dels deutes que tingui un treballador amb l’empresa per motius de bestretes salarials, o deutes d’altra naturalesa i que quedin pendents a causa de la mort del treballador.
  • Gestió per a l’obtenció de documentació del Registre Civil: sense cap cost per al beneficiari.
  • Gestió per a l’obtenció d’atestats i diligències judicials: en cas que sigui necessàri es gestionarà, a compte de l’import de la indemnització, l’obtenció dels atestats i diligències judicials oportunes.
  • Atenció telefònica 24 hores, com a servei d’orientació al client per a la tramitació del cobrament de la prestació.

Documentació Col·lectius Convenis