Condicions de contractació

 • Edat de 60 a 75 anys
 • Contractació sense necessitat d’emplenar un qüestionari mèdic
 • Sense carències

Resum d'exclusions

 • Actes quirúrgics o terapèutics
 • Hospitalització
 • Servei d'urgències
 • Despeses farmacèutiques
 • Tractament i rehabilitació d'addicions, així com les malalties físiques i psicològiques derivades
 • Transport sanitari
 • Anàlisis o altres exploracions que siguin necessàries per a l’expedició de certificacions i informes
 • Pràctica de l'esport professional i de les activitats o esports d’alt risc.