No és necessari que els assegurats complimentin cap tipus de qüestionari salut per formalitzar el contracte.

Es poden fer servir tots el serveis de l’assegurança des del primer dia. No hi ha carència.

L’assegurança Salut60 dóna accés a l’assistència sanitària privada en els centres específicament concertats per aquest producte, sigui a través d’actes gratuïts o bé d’actes amb copagament a preus concertats.

Independentment quan s’hagi contractat l’assegurança, el període que es tindrà en compte per comptabilitzar els actes i, que aquests computin o no en els copagaments, serà de l'1 de gener fins al 31 de desembre.

Poden demanar hora de visita directament als professionals de Medicina General i Medicina Interna del Quadre Mèdic Salut60, totes les vegades que necessitin, sense cap cost addicional.

També. Cada vegada que requereixin el servei, sense cost addicional, demanant hora de visita directament als professionals del Quadre Mèdic Salut60.

Poden demanar de visita hora directament als especialistes del Quadre Mèdic Salut60. Les tres primeres visites no tindran cost i, a partir de la 4a. (anual) hi haurà un cost addicional de 25€ /visita, que carregarem al rebut mensual de la seva assegurança.

Si es tracta d’una ecografia mamària, prostàtica, ginecològica o abdominal, o una mamografia, poden fer-se 1 gratuïta a l’any. A partir de la 2a. (anual) hi haurà un cost addicional de 30€ i 45€ respectivament, que carregarem al rebut mensual de la seva assegurança. Amb la prescripció mèdica, hauran de demanar hora per realitzar la prova en qualsevol del centres concertats del Quadre Mèdic Salut60

Si es tracta d’una ressonància magnètica hi haurà un cost addicional de 90€ i en el cas d'un TAC de 70€. Els imports es carregaran al rebut mensual de la seva assegurança. Amb la prescripció mèdica, hauran de demanar hora per realitzar-se la prova a qualsevol del centres concertats del Quadre Mèdic Salut60

Poden fer fins a 6 visites al podòleg a l’any sense cap cost. A partir de la 7a. (anual) hi haurà un cost addicional de 15€/visita, que carregarem al rebut mensual de la seva assegurança. Poden demanar hora de visita a qualsevol dels podòlegs especificats al Quadre Mèdic Salut60.

Amb la prescripció mèdica de l’especialista, han de dirigir-se a qualsevol punt d’Atenció al Client de l’Asseguradora per demanar autorització. Poden fer fins a 10 sessions anuals sense cap cost. A partir de la 11a, hi haurà un cost addicional de 10€/sessió, que carregarem al rebut mensual de la seva assegurança. Poden escollir qualsevol dels nostres fisioterapeutes especificats al Quadre Mèdic Salut60.

Amb la prescripció mèdica, hauran de demanar hora per realitzar-se la prova a qualsevol del centres concertats del Quadre Mèdic Salut60. Hi haurà un cost addicional de 15€ per cada radiografia realitzada, que carregarem al rebut mensual de la seva assegurança.

Amb la prescripció mèdica de l’especialista, han de dirigir-se a qualsevol punt d’Atenció al Client de l’Asseguradora per demanar autorització. Hi haurà un cost addicional de 30€ per cada analítica realitzada, que carregarem al rebut mensual de la seva assegurança. Poden escollir qualsevol dels nostres centres especificats al Quadre Mèdic Salut60

Amb la prescripció mèdica, hauran de demanar hora per realitzar la prova a qualsevol del centres concertats del Quadre Mèdic Salut60. Hi haurà un cost addicional de 10€ per cada electrocardiograma realitzat, que carregarem al rebut mensual de la seva assegurança.

Amb la prescripció mèdica, hauran de demanar hora per realitzar la prova a qualsevol del centres concertats del Quadre Mèdic Salut60. Hi haurà un cost addicional de 20€ per cada espirometria dinàmica realitzada, que carregarem al rebut mensual de la seva assegurança.

Per mitjà d’Avantsalud, poden accedir al centres concertats (inclòs Àptima) a un preu molt avantatjós. Poden sol·licitar el servei a la web o trucant al Tlf. 937 36 70 40 (Opció 3). Sol·licitin pressupost i, en cas de que es realitzi, el pagament l’hauran de fer directament al professional o centre que faci el servei

Poden anar al web www.lasseguradora.com i, clicar sobre el menú Les meves gestions - Serveis Avantsalud i Accés al servei d’Avantsalud o, accedir directament dins de l’apartat Enllaços Útils , clicant Serveis Benestar i Salut.
Si és el primer cop, s’hauran de enregistrar, i introduir la seva contrasenya.
Una cop enregistrat ja poden començar a cuidar-se en 5 passes:

  1. Cerquin el servei que necessitin
  2. Demanin hora al centre o especialitat que decideixin
  3. Descarreguin la targeta virtual
  4. Facin la visita i el pagament directament al Centre
  5. Doni’ns la seva opinió

Per mitjà d’Avantsalud, pot accedir al centres concertats (inclòs Àptima) a un preu molt avantatjós. Poden sol·licitar el servei a la web o trucant al Tlf. 937 36 70 40 (Opció 3). Sol·licitin pressupost i, en cas de que es realitzi, el pagament l’hauran de fer directament al professional o centre que faci el servei.

La cobertura dental està inclosa a la seva assegurança. Disposen de més de 50 actes inclosos de manera gratuïta (per exemple: visites d’urgència, extraccions, neteges, radiografies..) i, la resta a preus concertats. Poden consultar el nostre Quadre Mèdic Dental al web o, dirigint-se a qualsevol punt d’Atenció al Client de l’Asseguradora

Les urgències no estan incloses dins d’aquesta assegurança, pel que recomanem que vagin al CAP o l’Hospital més proper i, si és greu i no es poden desplaçar, truquin al 112

Només cal autorització si s’han de fer sessions de rehabilitació o analítiques

Les visites a domicili no estan incloses en aquesta assegurança. Si les requereix, s’ha de posar en contacte amb el seu CAP i, si es tracta d’una urgència greu, trucar al 112.