Et facilitem una descripció de totes les gestions i tràmits que pots fer directament en la nostra Entitat com mutualista de qualsevol d'aquestes assegurances:
- Assegurança de vida individual o vida grup (col·lectiu)
- Assegurança d’accidents individual, accidents col·lectius, convenis col·lectius
- Assegurança de baixa laboral
- Assegurança de decessos

Central
Av. de Jacquard, 36 - 08222 Terrassa
T. 937 36 50 60 - F. 93 736 50 69
e-mail: info@lasseguradora.com
Horari: de dilluns a dijous de 9 a 18 hores. Divendres de 9 a 15 hores

Àptima Centre Clínic MútuaTerrassa
Pl. Doctor Robert, 5 (planta 0) - 08221 Terrassa
T. 93 736 50 50 (ext 16570) - info@lasseguradora.com
Horari: - De dilluns a dijous de 15 a 20 hores. Divendres de 8 a 14 hores

Formularis de contacte per àrees.

  • Altes, baixes i modificacions dels teus contractes actuals
  • Informació i situació sobre els teus contractes i rebuts.
  • Modificacions de contractes o de les garanties contractades: ampliacions de capital, inclusió de noves garanties, etc. Una vegada realitzats els canvis t’enviarem la documentació actualitzada.
  • Rectificació de dades personals. Canvi de les dades bancàries. Canvi del risc assegurat.
  • Duplicats: sol·licita'ns la documentació que necessitis.

Per donar d'alta o de baixa el nombre d'assegurats en les pòlisses per a grups i col·lectius, i tenir actualitzada correctament la teva assegurança envia a l’Asseguradora per correu, per fax, per e-mail, o bé lliura a les oficines del teu mediador còpies dels documents TC-2 de les altes i baixes dels treballadors de la teva empresa o col·lectiu professional.

Declaració de sinistres

Estàs de baixa laboral per malaltia o accident ?
En cas que estiguis de baixa laboral per malaltia o accident, és molt important que truquis durant els primers 8 dies de baixa, al telèfon 93 736 50 60, on t’informarem en tot moment de la tramitació i pagament de la indemnització dels dies que estiguis de baixa.

Des d'aquest moment es considerarà comunicat el procés de baixa i se't citarà perquè el metge de la Mutualitat et visiti.

Has tingut un accident ?
En cas que hagis patit un accident, truca per comunicar-ho al telèfon 937 36 50 60 on us informarem, a tu o bé als teus familiars, de les gestions per al pagament del teu sinistre.

L'Asseguradora MútuaTerrassa gestionaria l'obtenció de les diferents documentacions
En cas de sinistre de mort, cobert per contracte, es pot sol·licitar a la Mutualitat que es faci càrrec de l'obtenció dels certificats necessaris per pagar la indemnització, així com del registre civil corresponent i sense cap cost per al beneficiari.

Podries rebre una bestreta de la indemnització?
En cas de mort de l'assegurat, pagament d'una bestreta fins al 25% del capital assegurat per a cobrir les despeses de sepeli, trasllat o impost de successions amb els límits establerts en el Document d'Associació. L'import de la bestreta es descomptarà del capital assegurat.

En cas que sigui necessari per al pagament de la indemnització, la Mutualitat s'encarregarà de l'obtenció dels atestats i diligències judicials necessàries.

L'import d'aquestes gestions es descomptarà del total de la indemnització.

Guia de serveis Decessos

Telèfon 24 hores
937 36 70 40

Assistència Mutual Decessos:
- Assistència Jurídica i Gestoria
- Assistència en viatge a Espanya
- Assistència en viatge des de l'Estranger

Reglaments
Vols consultar els reglaments de la teva assegurança de Decessos?